Základním účelem centra je uspokojovat kulturní zájmy a potřeby města Nymburka, provozovat městské kino Sokol, velký a malý sál Obecního domu a kapli sv. Jana Nepomuckého. Umožňovat zájmovou činnost v oblasti neprofesionální kultury a zajišťovat širokou nabídku kulturních pořadů. 
 

 

Náplní naší činnosti jsou tyto aktivity

 • Koncerty

 • Divadelní představení

 • Výstavy

 • Přehlídky, soutěže a festivaly

 • Poznávací, vzdělávací a výchovně vzdělávací akce

 • Mimoškolní vzdělávání

 • Kulturní produkce a kulturně společenské akce

 • Dětské rekreačně vzdělávací akce

 • Poskytovaní všestranné podpory zájmovým a zájmovým uměleckým činnostem občanů a jejich sdružení

 • Výlep plakátů

 • Materiálně technické zabezpečení kulturních a společenských akcí

   

   

Otevírací doba:

po - čt: 7:30 - 15:30

pá - 7:30 - 12:00

Pokladní hodiny:

po - čt  8:00 - 12:00

 

Zaměstanci Nymburského kulturního centra:

budova centra

 • Bc. Iveta Zenklová - ředitelka MěKS
 • Jana Havelková - organizační pracovník
 • Lukáš Kadava - programový pracovník + vedoucí kina    
 • Miloslava Fialová - ekonomka + účetní
 • Kateřina Salavová - administrativní pracovnice + pokladní
 • Jiří Plášil - technický pracovník
 • Jaroslav Šafařík - technický pracovník

____________________________________________________________________________

 budova kina

 • Jiří Lejsek - promítač
 • František Burián - promítač
 • Jiří Volf  - promítač
 • Antonín Doubrava - uvaděč
 • Hana Trejbalová - uvaděčka, uklízečka
 • Božena Kalinová - pokladní
 • Jana Vecková - pokladní

budova Obecního domu

 • Věra Hájková  - propagační referentka
 • Jaroslav Šturma - technický pracovník
 • Ing. Jaroslav Horáček - technický pracovník

 

 

Zaměstnanci centra vám přejí hluboký kulturní zážitek na akcích NKC

_____________________________________________________________________________

Zde sídlíme: